Collection Hospitality

Společnost Collection Hospitality, působí v oblasti prémiového ubytování, gastronomie a výjimečných eventů. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti exkluzivních konceptů: Château Concept, Hotel Concept, Villa Concept, Resort Concept a Dining Concept.

Společným cílem všech našich konceptů je překračovat očekávání našich hostů a nabízet jedinečný zážitek spojený s unikátními místy, nadčasovým designem, špičkovou gastronomií a prvotřídními službami. Ve všech našich provozovnách a ubytovacích zařízeních Collection Hospitality se snažíme vytvářet vřelou a nezapomenutelnou atmosféru a přinášet nejlepší zážitky a služby.

Věříme, že všechno, co děláme, má hlubší smysl, a rádi bychom, aby naši hosté toto cítili. Snažíme se vnášet radost a štěstí do života hostů i zaměstnanců a tím vytvářet skutečné a nadčasové hodnoty. Respektujeme a uznáváme zásluhy našich zaměstnanců a poskytujeme jim pocit jistoty a sounáležitosti.

Společně se zavazujeme chrátit hodnoty jak formou přijetí zodpovědnosti za dědictví našich předků tak tvorbou věcí nových pro předání generacím budoucím. Citlivý vztah k ochraně našeho prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.