Château
Mitrowicz

Zámek Mitrowitz představuje unikátní koncept ubytování
s celou řadou dalších služeb. Nachází se v Kolodějích nad Lužnicí v okresu Českých Budějovic. Zámek původně z roku 1565 byl citlivě zrestaurován a nyní patří mezi památkově chráněné objekty. Mezi jeho unikáty patří jedinečné fresky, které se nachází v celém reprezentativním patře. Ve druhém poschodí pak najdete moderně pojaté ubytování v bývalých soukromých komnatách rodu Vratislavů z Mitrowicz.

Na zámku je možné domluvit prohlídku kaple Sv. Anny a varhan. Zámek patří také mezi jedno z nejkrásnějších svatebních míst
v Jihočeském kraji. Nachází se na břehu řeky Lužnice a pro svatební hosty je možné uspořádat hostinu, obřad i ubytování
na jednom místě. 

Areál zámku nabízí celoročně konferenční i volnočasové prostory pro firemní a společenské akce. Ať už se jedná o obchodní jednání, firemní školení, vánoční večírky, produktové prezentace či workshopy, zámek Mitrowicz představuje ideální prostředí spolu s veškerým zázemím, doplňujícími službami i AV technikou.

Upozornění: z důvodu rozsáhlých stavebních prací je areál zámku dočasně uzavřen.

V místech, kde leží dnešní obec Koloděje, dříve Kaladý, byl původně jen poplužní dvůr a krčma. Po převzetí majetku panem Adamem Čabelickým ze Soutic si zde nový majitel ke svému pohodlí postavil roku 1565 nevelké šlechtické sídlo v renesančním slohu na půdorysu lichoběžníku, opevněné příkopem napájeným řekou Lužnicí.

Majitelé tohoto panství se často střídali. Byli to Jan Mencelius z Kolsdorfu (r. 1625), Jan de Vitte z Lilientalu, Johanka Branštejnová z Malovic, Pavel Michna z Vacinova. V roce 1704 přišel statek do dražby a dostal se do vlastnictví hraběte Františka Wratislava z Mitrowicz, s jehož rodinou zůstal po staletí spjat. V zápise ze Zemských desek z tohoto roku se dochoval popis tvrze. Byla stavěna z kamene a kryta kurkami (šindele), ve sníženém přízemí byl mlýn na dvojí složení, klenutá kuchyň, jeden pokoj, sklep a spižírny. V prvním poschodí bylo pět pokojů, ve druhém tři a prostorná tabulnice (jídelna).

Zámecký areál spolu s přilehlými budovami pivovaru, lihovaru, koníren a dalšími objekty obhospodařovalo místní JZD. Vlastní budova zámku byla násilně oddělena vysokou zdí a sloužila jako depozitář muzea. V polovině šedesátých let minulého století došlo v důsledku stavby Orlické přehrady ke zvýšení hladiny Lužnice, zanikl jez pod zámkem a přilehlý park se výrazně zmenšil rozšířením koryta řeky
a stavbou ochranného protipovodňového valu.

Počátkem devadesátých let 20. století vznesly
dědičky rodu Derscenyiů (rod vymřel po meči roku
1987) restituční nároky a po vydání majetek
po částech rozprodaly. Od roku 2008 je zámek,
který patří mezi památkově chráněné objekty, ve
vlastnictví společnosti Mitrowicz, a.s. a postupně
prochází celkovou, velmi náročnou rekonstrukcí.
V roce 2016 se poprvé ve své téměř pět set
let dlouhé historii otevřel veřejnosti na více než
jeden den, a nabídl návštěvníkům
bohatýprázdninový program.